Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van premievergelijken.be. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Flexur.be doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site, inclusief alle productinformatie en de resultaten van vergelijkingen, geen fouten bevat. Deze site is echter mensenwerk en dus kunnen fouten altijd voorkomen.
Beslissingen die bezoekers nemen op basis van informatie op deze site, zijn geheel voor hun eigen rekening en risico.
Kom je ergens een fout tegen, dan zouden we het fijn vinden mocht je ons daarvan op de hoogte brengen. Dan zullen we niet aarzelen om de informatie meteen aan te passen.
Stuur daartoe een e-mail naar info@flexur.be

Rechten

Flexur.be, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van flexur.be.

Wijzigingen

Flexur.be mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, altijd wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Privacy

U geeft de goedkeuring om via email of telefoon gecontacteerd te worden ivm de verzekeringsvoorstellen die uit deze website komen en geeft de toestemming om u persoonsgegevens te laten verwerken voor publicitaire doeleinden.

Weet u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? U kunt ons schriftelijk contacteren via Burg. Bertenplein 23 - 8970 Poperinge, of via e-mail op info@flexur.be.