Ik wens mij in te schrijven maar heb geen computer. Wat nu? ( vraag J. uit Oostende)

Beste J, er is de mogelijkheid om je in te schrijven via een papieren inschrijvingsformulier. Dit formulier kan je telefonisch aanvragen op ons gratis nummer  057 33 29 92. Het ingevulde formulier mag je opsturen naar BVBA Flexur, Brugsesteenweg 23, 8500 Kortrijk of faxen naar 056 37 28 86.

Wat is de opzeggingstermijn van je autoverzekering? (vraag P. uit De Panne)

Beste P, wil je uit eigen initiatief je autoverzekering opzeggen, dan moet je de verzekeringsmaatschappij minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag op de hoogte stellen. Doe je dat niet, dan wordt de overeenkomst opnieuw 'stilzwijgend' met een jaar verlengd. Geen nood, wij kijken dit na voor jou en indien we tot een akkoord komen, dan nemen wij alle papierwerk van jou over.

Moet ik altijd 3 maanden voor de vervaldag opzeggen? (vraag J-M. uit Heule)

Neen, J-M, bij een premieverhoging of een wijziging van de algemene voorwaarden van je verzekeraar, heb je het recht jouw contract op te zeggen binnen de drie maanden. Dit staat dan ook vermeld op je vervaldagbericht. Je autoverzekeraar is wettelijk verplicht je op de hoogte te brengen van elke tariefverhoging.

Mijn wagen kost nieuw 22.000 euro maar ik kan hem via mijn garagist veel goedkoper kopen omdat hij reeds 600 km heeft. Kan ik mijn wagen ook verzekeren op factuurwaarde? (vraag A. uit Klerken)

Beste A, Ja, dat kan zeker. Er zijn verschillende verzekeraars die een full omnium op factuurwaarde verzekeren.  Voordeel is dat de premie goedkoper is. Je kan je wagen op drie verschillende soorten waarden verzekeren :

  • Werkelijke waarde: Dit is de waarde van het voertuig die door een expert werd vastgesteld. Het gaat om de waarde vastgesteld op de dag van de expertise. Deze waarde is bepaald in functie van verschillende criteria zoals de leeftijd van het voertuig, de kilometerstand, …
  • Aangenomen waarde: Dit is de cataloguswaarde + opties van het voertuig. Deze waarde kan in de loop van het contract verminderd worden met een maandelijks waardeverminderingspercentage (die het waardeverlies van het voertuig in de tijd weerspiegelt). Dit percentage is vaak forfaitair, dus onafhankelijk van de staat van het voertuig.
  • Factuurwaarde: de waarde is gelijk aan de factuurwaarde die moet worden aangegeven bij het afsluiten van het verzekeringscontract.  Deze waarde kan in de loop van het contract verminderd worden met een maandelijks waardeverminderingspercentage.

Hoe zit dat eigenlijk met die “franchise” bij een omnium? Wat bedoelen ze daarmee juist? (Vraag G. uit Handzame)

Wel G,  Dat is het deel van de herstelkosten die ten laste blijft van de verzekerde. Andere naam is de vrijstelling. Stel je hebt een ongeval in fout en je voertuig is voor 3.000 euro beschadigd en je hebt een vaste “franchise” van 400 euro, dan krijg je 2.600 euro van je verzekeraar en moet je die 400 euro zelf betalen. Weet dat er verzekeraars zijn die werken met een “franchise“ van NUL euro!

Waarvoor dient de waarborg rechtsbijstand? Ik heb twee auto’s verzekerd en op de AUDI betaal ik bij voor “Rechtsbijstand” en op de Golf niet. Hoe komt dat? (Vraag M. uit Wevelgem)

Beste M, dit zal je toch best eens nader laten bekijken. De rechtsbijstand is geen verplichte waarborg (nog niet) in je autoverzekering. Maar wel heel belangrijk . De rechtsbijstand verdedigt je zowel bij ongevallen in fout als in recht. Bij een ongeval in fout om je strafrechtelijk te beschermen. Bij een ongeval in recht om je burgerlijke belangen (je eigen schade) zo goed mogelijk te verdedigen zodat je de werkelijke schade recupereert bij de tegenpartij.  Weet dat er formules zijn die alle voertuigen (alle wagens, moto, brommer,…) in het gezin verzekeren in één polis aan een democratische prijs!

Wat betekent 36 maanden geen afschrijving in mijn omnium verzekering? (Vraag X. uit Roeselare)

Beste X, dit betekent dat je voertuig de eerste 36 maanden zijn volledige verzekerde waarde blijft behouden. Dus bij een totaal verlies na 35 maanden zal het volledige bedrag uitbetaald worden zonder enige forfaitaire afschrijving.  Wel eventueel min de franchise , zie vraag van G. uit Handzame.

Wat zit er eigenlijk allemaal in die BA autoverzekering? En ik betaal nog iets bij van een 30 euro per jaar voor een bestuurdersverzekering ? Waarvoor dient dat dan? (vraag M. uit Waregem)

Beste M, De BA of De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, garandeert de vergoeding van lichamelijke en materiële schade die aan derden is toegebracht naar aanleiding van een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent. Deze verzekering is verplicht; ze zorgt ervoor dat slachtoffers in het verkeer steeds vergoed worden voor de schade die ze lijden van zodra er een motorvoertuig in het ongeval betrokken is. De burgerlijke aansprakelijkheid is m.a.w. de wettelijk verplichte verzekering die alle schade aan derden betaald.

 

Bovendien dekt de BA autoverzekering ook de schade die is toegebracht aan de personen die worden vervoerd door het verzekerde motorrijtuig. Opgelet: De Wet specifieert duidelijk dat deze bepaling enkel van toepassing is op de inzittenden ‘andere dan de bestuurder’. Dus de chauffeur van het voertuig dat in fout is, trekt van niemand.

 

De bestuurdersverzekering vergoedt de lichamelijke en/of stoffelijke  schade van de bestuurder. Zonder deze verzekering ontvang je geen schadevergoeding als je zelf een ongeval veroorzaakte met uw auto voor je eigen schade. Om de grootte van de schadevergoeding te bepalen, bestaan er twee mogelijke systemen: de forfaitaire of volgens gemeen recht. Bij een forfaitaire schadevergoeding ontvang je (of je nabestaanden) een vooraf afgesproken schadevergoeding, gebaseerd op de graad van blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Volgens gemeen recht word je vergoed volgens de werkelijk geleden schade die je zou toegekend worden door de rechtbanken.

Hoe zit met een ongeval? Waar kan ik terecht met het aanrijdingsformulier? (Vraag B. uit Brugge)

Beste B, Je kan 24/7 bellen op ons nummer 057 33 29 92 voor bijstand bij het invullen van het EAR (Europees Aanrijdingsformulier). Maar weet dat je de politie er moet bij roepen van zodra er gekwetsten zijn. De agenten maken een PV op (vraag een kopie van je verklaring) en dit PV moet dan aan ons bezorgd worden. In het andere geval kan je het EAR mailen of per post opsturen naar ons. Wij handelen het dossier dan verder af.