Vlaamse bouwbedrijven krijgen vaak de kans om te werken aan een werf in Frankrijk. Als bouwondernemer wil je natuurlijk weten wat zo’n oversteek naar onze buren met zich meebrengt. In dit artikel geeft Vandelanotte je de belangrijkste aandachtspunten op fiscaal, sociaal en arbeidsrechtelijk vlak mee.

Sociale en arbeidsrechtelijke aandachtspunten

Belgische bouwondernemingen die met eigen personeel een werf in Frankrijk uitvoeren moeten enkele belangrijke sociaalrechtelijke verplichtingen nakomen.

Ten eerste moeten ze een aangifte doen via het platform SIPSI, waarbij ze verschillende arbeidsrechtelijke documenten moeten opleveren. Daarnaast moeten ze een sociaal vertegenwoordiger aanstellen tijdens de detachering naar Frankrijk. Deze persoon is gedurende de werkzaamheden in Frankrijk het aanspreekpunt voor de sociale inspectiediensten. Bovendien volgt de sociaal vertegenwoordiger elke maand de sociaalrechtelijke verplichtingen op.

Specifiek voor de bouwsector is ook de verplichting dat elke werknemer een Franse BTP-kaart - een professionele identiteitskaart - nodig heeft. Tot slot moet men nagaan of de onderneming zich aan moet sluiten bij en Frans fonds voor slecht weer en betaald verlof.

Gedurende de werf in Frankrijk zullen werknemers op je Belgische payroll blijven. De Franse, arbeidsrechtelijke bepalingen zullen echter van toepassing zijn. Dit wil zeggen dat je werknemers bv. onderworpen zullen zijn aan een 35-uren en niet aan een 38-uren werkweek.

Een werf in Frankrijk: de fiscale gevolgen

Het uitvoeren van een werf in Frankrijk kan gevolgen hebben op de vennootschapsbelasting en personenbelasting die jouw vennootschap en werknemers verschuldigd zijn.

Wanneer je vennootschap een werf heeft in Frankrijk die langer dan 6 maanden duurt zal je er ook een vaste inrichting hebben. In dit geval wordt de winst die de werf oplevert in Frankrijk belast en moet je vennootschap bepaalde formaliteiten voldoen zoals het voeren van een Franse boekhouding en het indienen van een aangifte voor de vennootschapsbelasting.

Ook voor de werknemers of voor jou als zaakvoerder heeft een vaste inrichting een fiscale impact. Wanneer een werknemer zijn werkzaamheden in Frankrijk ten laste van de vaste inrichting uitoefent, dan zijn de bezoldigingen die hij daarvoor ontvangt in Frankrijk belastbaar. Dit kan interessante mogelijkheden bieden aangezien het tarief in de personenbelasting in Frankrijk een stuk lager ligt dan in België. De werknemer kan dus netto meer overhouden.

Gevolgen op vlak van btw

Indien jouw bouwbedrijf een werf in Frankrijk heeft, is het belangrijk om na te gaan of het nodig is om je daar te registreren voor btw-doeleinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als je werken in onroerende staat uitvoert bij een particulier.

Als je werken uitvoert bij een Franse btw-plichtige, mag je de btw verleggen naar de afnemer.

 

bron: https://www.kmoinsider.be/finance/bouwen-over-de-grens-enkele-aandachtspunten-bij-een-werf-in-frankrijk-vandelanotte