Waarom kan het voor jou interessant zijn om een levensverzekering af te sluiten? Wij geven je alvast 4 goede redenen.

1. LEVENSVERZEKERING AFSLUITEN VOOR EEN AANVULLEND PENSIOEN

Via een levensverzekering kan je een aanvullend pensioen opbouwen. Geen overbodige luxe, gelet op het feit dat je inkomsten na je pensionering fors lager zullen liggen dan tijdens je actieve loopbaan. Denk er ook aan dat we met zijn allen steeds langer leven. Dit brengt mee dat je pensioenperiode wellicht langer wordt en je dus meer geld moet bijeensparen om deze volledig te financieren. Je kan bij de uitkering van het opgebouwde tegoed in je pensioenplan kiezen voor een eenmalig kapitaal of voor een uitkering onder de vorm van een rente, al opteert de overgrote meerderheid voor een eenmalige uitbetaling van het kapitaal.

2.  FISCAAL VOORDEEL VIA HET AFSLUITEN VAN EEN LEVENSVERZEKERING

Een levensverzekering is fiscaal aantrekkelijk, en dat om meerdere redenen.

Je kan een belastingvoordeel genieten via het pensioensparen (30% fiscaal voordeel tot een maximumpremie van € 990, 25% als de premie hoger ligt (met een absoluut maximum van € 1.270)) of langetermijnsparen (je maximale premie hangt af van je inkomen, met een absoluut maximum van € 2.350 in 2021). Op het einde van de rit wordt je eindkapitaal als volgt belast:

  • Pensioensparen: je betaalt op je 60steverjaardag een anticipatieve heffing van 8%.  De regering heeft evenwel beslist om voorafnames te doen op die eindbelasting: zo werd er van 2015 tot en met 2019 elk jaar 1% geïnd op het (fictieve) kapitaal dat je op 31 december 2014 gespaard had. Op je 60ste  verjaardag zullen deze reeds betaalde bedragen afgetrokken worden van de 8%-taks. Opgelet, de taxatie op 60 jaar geldt enkel voor contracten die onderschreven worden vóór de leeftijd van 55 jaar. Als je het contract pas op je 55steof later afsluit, dan volgt de taxatie 10 jaar nadien.
  • Langetermijnsparen: je betaalt op je 60steverjaardag een anticipatieve heffing van 10% op het gespaarde kapitaal. Dit is enkel van toepassing op contracten die afgesloten worden vóór de leeftijd van 55 jaar. Anders wordt de taxatie doorgevoerd 10 jaar na de onderschrijvingsdatum.

Opgelet, zodra je jouw contract eenmaal fiscaal verzilverd hebt, wordt je kapitaal op je 60stebelast.

Kies je ervoor om je levensverzekering niet in te brengen in je belastingaangifte, dan wordt je eindkapitaal niet belast. Je betaalt immers geen roerende voorheffing op het rendement van tak 21-levensverzekeringen, op voorwaarde dat

  • je contract langer dan 8 jaar liep (en je het geld onaangeroerd liet) 
  • het contract een overlijdensdekking van minimaal 130% bevat van de som van de stortingen (en gedurende de volledige looptijd van het contract)
  • de verzekeringnemer dezelfde is als de verzekerde en de begunstigde bij leven.

Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.

Bij tak 23-levensverzekeringen, waarbij het rendement afhangt van één of meerdere beleggingsfondsen, betaal je sowieso geen roerende voorheffing (tenzij de polis toch zou voorzien in een gewaarborgd rendement).

PREMIETAKS

Je betaalt een premietaks van 2% (natuurlijke personen) of 4,4% (rechtspersonen) op je tak 21- of tak 23-levensverzekering, tenzij het gaat om een pensioenspaarcontract.

3. LEVENSVERZEKERING AFSLUITEN VOOR EEN VOORDELIGE VERMOGENSOVERDRACHT

Bij het ondertekenen van een levensverzekering duid je een begunstigde aan. Dankzij een uitgekiende keuze van de begunstigden (en een correcte omschrijving ervan in de begunstigingsclausules) kan je je vermogen op een fiscaal voordelige manier naar de volgende generatie overdragen. Het is aangewezen om je hierbij te laten adviseren door een specialist, zoals een verzekeringsmakelaar, advocaat of notaris.

4. LEVENSVERZEKERING AFSLUITEN OM VOORDELIG TE BELEGGEN

Een levensverzekering kan ook gebruikt worden om te beleggen. Je hebt dan de keuze tussen een tak 21, 23 of 26-product. 

TAK 21-PRODUCTEN

Tak 21-producten bieden een gewaarborgde intrestvoet of een kapitaalsgarantie. Het rendement kan nog worden aangevuld met een winstdeelname, afhankelijk van de resultaten van de maatschappij. Doet die het goed, dan mag je nog een extraatje verwachten. Door de historisch lage rentestanden is de gewaarborgde intrestvoet van tak 21-contracten de voorbije jaren evenwel gedaald.

TAK 23-PRODUCTEN

Bij tak 23-producten is er geen sprake van een gewaarborgde intrestvoet, maar hangt het rendement af van de prestaties van een of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Het beursklimaat speelt in dit kader dan ook een belangrijke rol. Doen de fondsen het goed, dan krijg je mogelijk uitzicht op een mooi rendement. Zitten de financiële markten evenwel in een dip, dan dreig je centen te verliezen. Het financiële risico ligt immers bij de verzekeringnemer. Er bestaan niettemin verschillende opties om het beleggingsrisico te beperken:

  • Je verzekeringsmakelaar stelt samen met jou je beleggingsprofiel op. Hij zal je fondsen voorstellen die aansluiten op dat profiel.
  • Diversifiëren tussen fondsen is altijd interessant, ook al is zo’n fonds per definitie al een gespreide belegging. 
  • Door regelmatig kleinere premies te storten (in plaats van eenmalig een grote premie) schakel je het risico uit dat je op het verkeerde moment zou instappen.

Een voordeel van tak 23-producten, naast de kans op een hoger rendement, is dat je geen roerende voorheffing moet betalen op het rendement (zie hoger). Wel is er een premietaks van 2% (natuurlijke personen) of 4,4% (rechtspersonen) verschuldigd en ook in sommige gevallen kosten worden aangerekend door de verzekeraar . Die premietaks moet niet betaald worden bij pensioenspaarcontracten.

TAK 26-PRODUCTEN

Die premietaks betaal je niet bij tak 26-producten. Dit zijn zuivere kapitaalsproducten, waarbij op het rendement wel roerende voorheffing geheven wordt. Bij een tak 26-contract is er geen verzekerde en kan er ook geen begunstigde aangeduid worden. De reserve wordt uitgekeerd aan de verzekeringnemer van het contract. Als die overlijdt, wordt het contract opgenomen in de nalatenschap. Zowel particulieren als bedrijven kunnen investeren in tak 26.

 

bron: https://www.nn.be/nl/kapitalevragen/4-redenen-om-een-levensverzekering-af-te-sluiten