testament

 

1. Waar dient een testament voor? 

Een testament schrijven is niet verplicht, maar wel aangeraden! Met dit document maakt u uw laatste wensen duidelijk en kunt u zich ervan vergewissen dat ze nageleefd zullen worden. Zonder testament zegt de wet dat de erfenis gedeeld moet worden in functie van een reeks wettelijke criteria, zoals de volgorde van de erfgenamen, de verwantschapsgraad, enz. Indien u vrij wenst te zijn in de verdeling van uw vermogen na uw overlijden, dan is dit de beste oplossing. 

2. Wanneer moet het opgesteld worden? 

Er is geen minimumleeftijd om een testament op te maken. Tijdens het opstellen van het document moet de erflater evenwel in staat zijn om zijn wil in totale zelfstandigheid uit te drukken. Als het testament opgemaakt wordt bij een notaris, zal deze letten op de naleving van de instructies. 

3. Authentieke akte of eigenhandig testament? 

Het testament kan voor twee getuigen aan een notaris gedicteerd worden. Dan heeft men het over een authentieke akte. Voordelen: de notaris garandeert dat het helemaal zelfstandig opgesteld werd, dus kan de geldigheid ervan niet betwist worden en zal de uitvoering nog sneller gebeuren. Het nadeel is hier het gebrek aan flexibiliteit indien de erflater zijn beschikkingen wenst aan te passen. 

Eenvoudiger, het eigenhandig testament wordt door de erflater zelf geschreven, gedagtekend en ondertekend. Het kan geheim blijven, brengt geen extra kosten met zich mee en kan naar wens aangepast worden, maar het kan ook vernietigd worden of verloren raken, en zal niet uitgevoerd worden indien het onduidelijk is. Deze risico’s kunnen verminderd worden door het eigenhandig testament bij een notaris af te geven. Hij zal dan zijn mening kunnen geven over zijn gelijkvormigheid en zal het bestaan ervan bij het Centraal Register van Testamenten meedelen. 

4. Wat en hoe nalaten? 

Voordat u een testament begint op te stellen, dient u een inventaris van uw bezittingen op te maken: bankrekeningen, safes, vastgoed, verzekeringen, pensioenspaarfonds, voertuigen, waardevolle objecten, kunstwerken... Vervolgens kunt u bepalen wat, aan wie en hoe u het wilt nalaten. Opgelet: de wet verplicht u een deel van uw vermogen na te laten aan uw directe erfgenamen, de zogenaamde reservataire erfgenamen. 

  • Het algemeen legaat bestaat erin een of meerdere personen al uw bezittingen na te laten.
  • Het legaat onder algemene titel heeft betrekking op een geheel aan goederen, bijvoorbeeld: een percentage van de successie of de totaliteit van de meubels of gebouwen.
  • Het bijzonder legaat laat u toe bepaalde goederen na te laten aan bepaalde personen. 

Via een testament kunt u tevens instructies nalaten aan uw erfgenamen, bijvoorbeeld omtrent uw begrafenis. 

5. Kan een testament aangepast worden? 

Het testament kan op elk moment aangepast worden. Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op de begunstigden of de vorm van de erfenis. Vergeet ook niet uw testament aan te passen wanneer uw vermogen op een significante wijze verandert. In ieder geval wordt er bij overlijden enkel rekening gehouden met het testament dat als laatste opgesteld werd. 

Raadpleeg de website www.testament.be en contacteer ons voor meer informatie over successieplanning. 

Bron: Le Vif-L’Express