Elk kind kost zijn ouders een huis en met het budget voor een iet of wat huwelijksfeest koop je al gauw een mooie auto. Iedereen weet dat de grote momenten in het leven hun prijskaartje hebben.

Maar wie staat stil bij de kosten van een uitvaart? Ook die lopen nochtans hoog op. Laten we ze even overlopen: de rouwbrieven en het overlijdensbericht, de uittreksels van de overlijdensakte, de lijkkist, de begrafenisondernemer, de lijkwagen, de crematie of teraardebestellling, de plechtigheid en de maaltijd achteraf, de zerk en de versiering, … Zo bedragen de kosten al gauw 5.000 euro voor een crematie en 7.500 euro voor een begrafenis. En wie weet hoeveel ze zullen bedragen op het moment dat u sterft?

In veel gevallen zijn het de nabestaanden die opdraaien voor de rekening. Al is er ook een alternatief: de uitvaartverzekering. Wilt u vermijden dat uw uitvaart al meteen een flinke hap uit uw erfenis neemt? Of rekent u erop dat uw laatste tocht precies verloopt zoals u dat wilt, zonder uw nabestaanden met de praktische beslommeringen te belasten? Dan doet u er goed aan om zo’n uitvaartverzekering te onderschrijven.

De markt biedt vandaag drie soorten uitvaartverzekeringen aan: kapitaalsverzekeringen, naturaverzekeringen en een mix van beide. De eerste keert uw nabestaanden een kapitaal uit als u overlijdt. Naturaverzekeringen zorgen ervoor dat uw begrafenis precies verloopt zoals u het gepland had, waarbij de factuur niet via u passeert maar rechtstreeks door de verzekeraar betaald wordt.

Via een kapitaalsverzekering spaart u een vooraf bepaald bedrag bijeen. Dit bedrag gaat bij uw overlijden rechtstreeks naar de persoon die u als begunstigde had aangeduid. Dat kan een gezinslid zijn, maar bijvoorbeeld ook de begrafenisondernemer die uw uitvaart ter harte neemt. Interessant bij dit soort verzekering is het waardevaste contract. Dat wil zeggen dat het verzekerde bedrag wordt opgetrokken als de uitvaartkosten in de loop der jaren stijgen, wat momenteel zeker de tendens is.

Bij een uitvaartverzekering in natura keert de verzekeraar geen geldbedrag uit, maar levert hij een aantal diensten in natura: hij vervult de administratieve formaliteiten, verstuurt de rouwbrieven, regelt de uitvaart met de begrafenisondernemer, … En dat allemaal volgens uw wensen, inclusief uw lievelingsmuziek.

Ten slotte worden ook gemengde polissen aangeboden. Als het vooraf vastgelegde kapitaal op het einde van de rit hoger blijkt te zijn dan de totale uitvaartkost, dan gaat het overschot bij deze gemengde verzekeringsvorm naar de erfgenamen.

Naast het betalen en regelen van de uitvaart, bieden sommige uitvaartverzekeraars ook een bijstandluik aan. De nabestaanden kunnen onder meer rekenen op hulp bij administratieve formaliteiten. Voor de emotionele begeleiding tijdens het rouwproces worden gespecialiseerde rouwbegeleiders ingeschakeld.

 

WAT BETAALT U VOOR EEN UITVAARTVERZEKERING?

Hoe wordt de premie voor een uitvaartverzekering berekend? Wel, deze hangt eerst en vooral af van de formule die u kiest (kapitaals- of naturaverzekering). Bij een kapitaalsverzekering speelt uiteraard ook het exacte kapitaal dat u voor uw begrafenis bijeen wilt sparen een belangrijke rol: hoe hoger dit kapitaal, hoe hoger de premie.

 

Ook uw leeftijd speelt een cruciale rol. Hoe vroeger u een uitvaartverzekering onderschrijft, hoe lager uw premie.

U kunt de premiebetaling spreiden, bijvoorbeeld per jaar, per kwartaal of zelfs per maand. Sommige verzekeraars beperken de premiebetaling in de tijd, bijvoorbeeld maximaal tot uw 65e. De premie in één keer betalen behoort ook tot de mogelijkheden, maar is niet altijd aan te raden. U zet dan immers meteen een pak geld opzij, waar u voor uw overlijden niet meer aan kan. Bovendien levert dat geld u mogelijks meer op als u het zelf op een verstandige en voorzichtige manier belegt.

Soms vraagt de verzekeraar ook een medisch onderzoek. Een uitvaartverzekeraar wil immers een precies beeld hebben van het risico dat hij dekt. Hoe ouder u bent bij de onderschrijving van de polis, des te groter de kans dat u een medisch onderzoek moet laten uitvoeren.

 

IS EEN UITVAARTVERZEKERING FISCAAL INTERESSANT?

Het antwoord op deze vraag is niet evident, aangezien verschillende factoren van belang zijn. Eerst en vooral is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen natura- en kapitaalsverzekeringen.

 

De premies voor een naturaverzekering leveren u per definitie geen fiscaal voordeel op. Dat is alvast duidelijk.

De premies die u betaalt voor een uitvaartverzekering die een kapitaal garandeert, kunnen onder bepaalde voorwaarden wel fiscaal aantrekkelijk zijn. Om zo’n 30 tot 40% van de betaalde premie te kunnen recupereren, moet u het uitvaartverzekeringscontract afsluiten vóór uw 65e. Bovendien moet uw echtgenoot of een bloedverwant tot de tweede graad de begunstigde van het verzekeringscontract zijn.

Opgelet, in sommige gevallen heeft het weinig zin om de premie op uw belastingaangifte te vermelden, bijvoorbeeld als uw inkomen onder een bepaald plafond valt of als uw belastingvoordeel al uitgeput is via een woonkrediet of een andere levensverzekering. Houd er wel rekening mee dat, als u deze verzekeringspremies op uw belastingformulier aangeeft, de fiscus 10% afhoudt op het verzekerde eindkapitaal. Maar deze eindbelasting weegt meestal niet op tegen de belastingvermindering die u geniet.