Risico

Blijft de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) motorrijtuigen over en weer erkend of wordt deze aangepast? Blijft het verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig in het Verenigd Koninkrijk? En kunt u bij een ongeval de schade die u zelf heeft geleden door toedoen van een Britse partij op dezelfde manier terugvorderen? 

Aanbeveling

Binnen de EU wordt burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) motorrijtuigen, zoals vrachtwagens, over en weer erkend. Dit betekent dat u zonder problemen binnen de EU kunt rijden met een Belgische BA verzekering. Deze regeling blijft geldig voor het Verenigd Koninkrijk, ook nu na de Brexit.
Het verzekeringsbewijs dat door een Belgische verzekeraar is afgegeven, is eveneens geldig in het Verenigd Koninkrijk. U kunt met een geldig verzekeringsbewijs daarom binnen het Verenigd Koninkrijk blijven rijden.

Omdat de 4de Richtlijn Motorrijtuigen niet meer kan worden ingeroepen voor ongevallen die zich in Groot-Brittannië voordoen, wordt het echter moeilijker om de schade die u zelf heeft geleden terug te vorderen van een Britse partij die aansprakelijk is voor het ongeval. U kan uw claim niet meer in België indienen bij de vertegenwoordiger van de Britse verzekeraar. Zorg ervoor dat u, naast uw rechtsbijstandsverzekering, een goede omniumverzekering heeft afgesloten. Chauffeurs die niet gedekt zijn door een arbeidsongevallenverzekering, voorzien best in een verzekering die tussenkomt bij letselschade.

 

bron: https://www.tvm.be/nl/brexit/ba-verzekeringen-vrachtwagen

Betaal je de correcte premie voor je vrachtwagen verzekering?