De coronapandemie heeft een negatief effect gehad op het druggebruik achter het stuur. Vooral bij jonge bestuurders is er een stijgende trend waarneembaar in het gebruik van drugs.

Dat blijkt uit de 10de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête.
Voor deze 10de editie van de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête werd een representatief staal van 6.000 personen bevraagd.

Enkele resultaten:

  • 8% van de Belgische bestuurders geeft toe minstens 1 keer per maand rond te rijden na het gebruik van drugs. Vooral bij de jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar zit het fenomeen in de lift. 19% van de bestuurders in die leeftijdscategorie zegt maandelijks te rijden na drugsgebruik. Twee jaar geleden was dat 11%. Het feit dat het uitgaansleven zeer beperkt was de afgelopen jaren, heeft sommige jongeren ertoe verleid om meer drugs thuis te gaan gebruiken, waaronder vooral cannabis. Dat blijft ook na gebruik nog enige tijd in het lichaam aanwezig en kan een impact hebben op de rijprestaties.
    Bij jonge mannen is het probleem groter dan bij vrouwen. In Vlaanderen gaat het om 21% van de jonge mannelijke bestuurders die druggebruik achter het stuur maandelijks toegeeft, bij de vrouwen is dat 7%. In Wallonië zagen we het afgelopen jaar een verdubbeling van 15% naar 30% bij de jonge mannelijke bestuurders. In Brussel gebruikt bijna 1 op de 3 jonge mannelijke bestuurders (32%) maandelijks drugs achter het stuur.
  • Een andere onrustwekkende tendens is dat steeds meer bestuurders drugs combineren met alcohol. Meer dan een op de drie bestuurders (35%) die drugs gebruikt, combineert dat met alcohol achter het stuur. Vorig jaar lag dat percentage nog op 25%. Bij de bestuurders tussen 18 en 34 jaar maken zelfs twee op de drie bestuurders (64%) die drugs gebruiken achter het stuur de combinatie met alcohol.
    Zelfs de combinatie van een lage dosis alcohol met een lage dosis cannabis kan ernstige gevolgen hebben op je rijvaardigheid omdat beide stoffen elkaar versterken.
  • Tijdens de eerste 6 maanden van vorig jaar werden 7.470 bestuurders geverbaliseerd voor het gebruik van drugs achter het stuur, ofwel 41 bestuurders elke dag! Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) had 67% van de bestuurders die positief getest werden cannabis gebruikt, soms in combinatie met andere drugs. 24% van de positieve bestuurders reed rond na cocaïnegebruik, 18% na het gebruik van amfetamines. Ook hier werden soms cocaïne en amfetamines gecombineerd met andere drugs. In totaal heeft een op de vijfpositieve bestuurders (22%) drugs gecombineerd. 
  • 8% van de Belgische bestuurders geeft toe maandelijks minstens een keer te rijden na het gebruik van lachgas. Ook hier is het vooral in de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar (19%) dat het vaakst gereden wordt na lachgasgebruik. We constateren ten opzichte van vorig jaar vooral een forse stijging in Wallonië bij de jonge mannelijke bestuurders van 12% naar 26%. In Vlaanderen gaat het om een op de vijf jonge mannelijke bestuurders (20%) die maandelijks lachgas gebruiken achter het stuur. In Brussel gaat het over een op de drie jonge mannelijke bestuurders (33%). Druggebruik komt sowieso vaker voor in stedelijke omgeving. De kans is dus reëel dat in pakweg Antwerpen of Luik ook dezelfde hoge percentages geconstateerd zouden worden.
  • Ook lachgas wordt vaak gecombineerd met alcohol. 61% van de jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar combineert lachgasgebruik met alcohol.

 

Bron:  Vias Institute