full omnium

 

Wat is een full omnium of grote omnium?

Een full omnium of grote omnium is de meest complete formule binnen de autoverzekering. De volledige omnium bestaat uit de verplichte BA autoverzekering en heel wat aanvullende waarborgen waaronder de eigen schade.

De full omnium is dus met andere woorden een aanvullende verzekering op jouw aansprakelijkheidsverzekering. Ze biedt je heel wat extra waarborgen om jouw wagen nog beter te beschermen.

Is een full omnium verplicht?

De omniumverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, maar wel een aanvullende verzekering. Met als gevolg dat de bepalingen ervan niet wettelijk zijn vastgelegd. Iedere autoverzekering definieert zelf de regels zonder weliswaar afbreuk te doen aan de regels van de algemene verzekeringswet. Het komt er dus op aan dat je bij een omniumverzekering duidelijk omschrijft welke risico’s je wilt verzekeren. Die worden contractueel bepaald en als bijlage in je verplichte BA autoverzekering opgenomen.

Wat dekt een full omnium?

Een grote omnium bestaat naast de BA autoverzekering uit de volgende dekkingen: brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, aanrijding met dieren, eigen schade.

De bovenstaande dekkingen kan je individueel toevoegen aan jouw BA autoverzekering, maar de meeste verzekeraars bieden die in pakketvorm aan onder de naam omniumverzekering.

Wat is het verschil met een mini omnium?

De grote omnium onderscheidt zich van de mini omnium met de aanvullende waarborg eigen schade. Die houdt in dat je ook verzekerd bent voor de materiële schade aan je voertuig door eigen (onopzettelijk) toedoen. Bijvoorbeeld door een andere automobilist of zwakke weggebruiker aan te rijden, door tegen een voorwerp of een geparkeerde wagen aan te botsen enzovoort. Bovendien dekken de meeste full omnium autoverzekeringen ook de beschadiging van je wagen door vandalen.

Net zoals dit van toepassing is bij de mini omnium, zijn de opties van de wagen ook verzekerd op voorwaarde dat die mee opgenomen werden in jouw autoverzekering. Hetzelfde geldt voor de kosten van het takelen, herstellen en stallen van de wagen (weliswaar met een limiet).

Wanneer kies ik voor een grote omnium?

De grote omnium is aan te raden voor nieuwe wagens tot en met 4 jaar. Dat is namelijk de periode waarin jouw wagen nog een aanzienlijke waarde heeft. Na de eerste vier jaar kan je dan overstappen naar een mini omnium. Die heeft dezelfde dekkingen, maar niet de dekkingen schade door vandalisme en eigen schade.

Betaal ik een franchise bij full omnium?

In de premie van jouw omniumverzekering is vaak een vrijstelling of franchise opgenomen. Een vrijstelling of franchise is het bedrag dat je voor eigen rekening neemt. Dat bedrag wordt in mindering gebracht van de vergoeding die je krijgt naar aanleiding van een ongeval.

De hoogte van de franchise wordt meestal bepaald door het toepassen van een zeker percentage van de waarde van het voertuig en is verschillend van verzekeraar tot verzekeraar. Weet wel dat hoe hoger het bedrag van de vrijstelling, hoe voordeliger de prijs voor je omniumverzekering zal zijn. Hoe lager, hoe duurder.

Franchise is enkel van toepassing op de waarborg eigen schade. De franchise mag enkel worden toegepast op de waarborg eigen schade op alle andere waarborgen mag geen vrijstelling toegepast worden.

Wat vergoedt de grote omnium bij schade?

Het bedrag dat je vergoedt krijgt, hangt af van hetgeen in jouw verzekering is vastgelegd. Daarbij is het belangrijk dat je het verschilt kent tussen herstelbare schade en niet-herstelbare schade (totaal verlies).

Herstelbare schade

In dit geval zal de vergoeding overeenstemmen met het bedrag van de factuur, al dan niet verminderd met een eventuele franchise.

Niet-herstelbare schade (totaal verlies)

In het geval van niet-herstelbare schade of totaal verlies hanteren verzekeraars verschillende manieren om de schadevergoeding te bepalen:

  • Werkelijke waarde. De waarde van jouw wagen vóór het ongeval. De schadevergoeding die je krijgt is het bedrag dat door de expert werd bepaald en na aftrek van de mogelijke vrijstelling (*)
  • Aangenomen waarde. Het bedrag is overeengekomen bij het afsluiten van de omniumverzekering. In de meeste gevallen wordt er een coëfficiënt gebruikt om de waardevermindering (door het gebruik daalt de waarde van de auto) te bepalen, maar soms wordt er ook rekening gehouden met het aantal gereden kilometers.