Heel wat Vlaamse steden en gemeentes hebben ‘blauwe zones’ waarin je een parkeerschijf moet leggen. Hoe moet je die precies gebruiken?

Parkeerschijf juist instellen

Heel wat mensen weten niet hoe ze een parkeerschijf juist moeten gebruiken. Moet je het pijltje zetten op het uur voordat je aankwam of doordraaien naar het volgende halfuur? Met deze tips doe je het nooit meer fout.

  • Zet het pijltje van de parkeerschijf op het (eerstvolgende) tijdstip van je aankomst. Als je bijvoorbeeld tussen 13u01 en 13u30 aankomt, zet je de schijf op 13u30.
  • Plaats de schijf achter de voorruit.
  • De maximale parkeertijd bedraagt twee uur, tenzij anders vermeld.
  • Wanneer de maximale parkeertijd is verstreken, moet je de parkeerplaats verlaten. De wagen laten staan en de parkeerschijf aanpassen, mag niet.
  • Over het algemeen moet je de parkeerschijf enkel gebruiken tussen 9u en 18u (behalve op zondag), tenzij anders vermeld.
  • Voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap moeten geen schijf plaatsen, op voorwaarde dat de parkeerkaart voor andersvaliden is aangebracht. Hetzelfde geldt voor bewoners die in het bezit zijn van een bewonerskaart, op voorwaarde dat de signalisatie duidelijk de tekst ‘uitgezonderd bewoners’ vermeldt.