accident

 

Een ongeval is vlug gebeurd. Meer nog, een ongeval komt zelden alleen. Maar om fouten te voorkomen in stressvolle situaties na een ongeval geven we je graag even mee hoe je een Europees Aanrijdingsformulier (EAR) best kunt invullen. Op basis van deze aangifte dat verzekeringsmaatschappijen bepalen wie aansprakelijk is voor het ongeval. Uiteraard hopen we dat je het formulier nooit nodig zal hebben, maar geven toch graag wat tips mee.

Wat is het ongevallen of aanrijdingsformulier?

Dit is het formulier dat je samen met de tegenpartij(en) meteen na het ongeval invult en waarin je beschrijft in welke omstandigheden het ongeval heeft plaatsgevonden.

Zorg ervoor dat je altijd een EAR in je auto hebt liggen, dat in alle Europese landen wordt gebruikt. Normaalgezien kreeg je van je makelaar een EAR bij het afsluiten van je autoverzekering. Mocht dat niet het geval zijn, kun je dat op ieder moment vragen. Nadat je het formulier hebt ingevuld, stuur je dit op naar je makelaar, die de verdere afhandeling regelt.

Aandachtspunten en nuttige tips

Een correct ingevuld ongevallenformulier versnelt de schaderegeling.

 • Vul bovenaan de plaats en het tijdstip van het ongeval.
 • Zijn er getuigen? Zo ja, vul hun gegevens in.
 • Is er schade aan iets buiten de wagens? Bv. een verlichtingspaal.
 • Elke partij heeft een kolom voor zijn gegevens en vult deze in aan de hand van de boorddocumenten en rijbewijs
 • Schets de omstandigheden van het ongeval aan de hand van het raster. Iedere partij kan in zijn kolom een schets maken, eventueel met extra opmerkingen. Duid ook de schade aan. 
 • Een duidelijke en volledige schets, in samenspraak met de tegenpartij
 • Maak foto’s van de schade, dit kan helpen als aanvulling.
 • Onderteken het formulier, elk in de juiste kolom. 
 • Schrijf leesbaar en duidelijk, best in hoofdletters met een balpen op een harde ondergrond (leg een balpen in uw auto!)
 • Één formulier volstaat voor beide partijen, het bestaat immers uit twee exemplaren.
 • Probeer overeen te komen met de tegenpartij en het formulier samen te tekenen. Mocht dat echt niet lukken, kan elke partij apart een formulier invullen. Mocht het ongeschil te groot zijn, kun je er altijd de politie bijhalen. Als er sprake is van slachtoffers of dronkenschap moet ook zeker de hulpdiensten en politie worden opgebeld.

Tot slot:

Eenmaal het formulier is ingevuld en ondertekend, stuur je dit zo snel mogelijk op naar je makelaar. Volgens de wet dien je het formulier binnen de week in, al raden we aan dat onmiddellijk te doen. Hoe sneller hij in het bezit is van het formulier, hoe sneller de schaderegeling van start kan gaan. Hou na een ongeval het hoofd koel, blijf rustig en beleefd, niet: ‘Klinkt het niet, dan botst het wel’, maar: ‘Ondanks de bots, laat het nog goed klinken’.