insurance

 

 

De wet bepaalt dat de duur van een verzekeringsovereenkomst, behoudens uitzonderingen, niet langer mag zijn dan één jaar en dat deze overeenkomst telkens met een jaar stilzwijgend wordt verlengd.

Als je als verzekeringsnemer je verzekeringsovereenkomst op de jaarlijkse vervaldag (vermeld in je polis) wenst te beëindigen moet je jouw verzekeringsmaatschappij hiervan minstens 3 maand op voorhand verwittigen en dit bij aangetekend schrijven. U blijft echter verzekerd tot de vervaldag van de polis. Een typebrief van dit aangetekend schrijven kunt u verkrijgen bij uw makelaar.

Er zijn echter ook enkele specifieke situaties waarbij jij jouw verzekering kunt opzeggen:

  • zoals een tariefverhoging,
  • als het risico verdwijnt (u verkoopt uw auto en stuurt de nummerplaat terug naar DIV),
  • bij gebrek aan een akkoord omtrent wijziging van het risico (u koopt bijvoorbeeld een ander en veel krachtiger voertuig).

Bij een tariefverhoging (dus geen gewone indexatie) moet de verzekeringsmaatschappij jou hiervan op de hoogte brengen: ofwel vier maanden voor de vervaldag een bericht sturen met de aankondiging van die tariefverhoging en er uitdrukkelijk bij vermelden dat je binnen de maand jouw contract kunt opzeggen. De verzekeringsmaatschappij kan je ook later verwittigen, maar dan moet ze je drie maand de tijd geven om het contract op te zeggen. Ben je dan nog verzekerd? Het is zo dat een verzekeringsmaatschappij om de dekking in jouw lopende verzekering te schorsen jou een ingebrekestelling moet versturen. Je blijft in principe verzekerd tot de datum die is opgenomen in de ingebrekestelling.

Houdt er rekening mee dat ook de verzekeringsmaatschappij jouw polis kan opzeggen door een ongunstige schadestatistiek of wanbetaling.

 

Mocht je in de problemen komen met je verzekering: neem onmiddellijk contact op met jouw makelaar, die zal je zeker verder helpen.