bonus malus

 

Tot 1 januari 2004 kenden we in België het wettelijk verplichte systeem van de bonus-malusschaal om de premie van uw autoverzekering te bepalen. Het principe was vrij eenvoudig : goede risico’s (weinig of geen ongevallen met verantwoordelijkheid) belonen met een lagere premie, slechte risico’s bestraffen met hogere premies.

Vanaf 2004 wordt het een ‘kluwen van jewelste’ omdat elke autoverzekeringsmaatschappij zijn eigen maatstaven gaat hanteren. We proberen toch de hoofdlijnen te omschrijven.

Een ongeval veroorzaken en toch niet met een duurdere premie worden bestraft, het klinkt mooi, maar men haalt de aandacht weg bij de ‘clou’, namelijk wat u jarenlang aan premies betaalt.

Verzekeringsmaatschappijen hebben dus nieuwe systemen ingevoerd met het doel méér te belonen aan ongevalvrije bestuurders en zwaarder te bestraffen van brokkenpiloten.

Er zijn een drietal systemen ingevoerd die veelal terugkomen : bonus, joker en oscar. Jokers en Oscars zijn voordelen, die een bestuurder kan inzetten wanneer hij aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval, dit betekent ontsnappen aan een premieverhoging van uw autoverzekering. Let wel dat u hierop geen aanspraak zal kunnen maken bij ernstige feiten als dronkenschap, vluchtmisdrijf, geen of geen geldig rijbewijs…

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben het systeem van negatieve trappen ingevoerd om goede bestuurders te belonen met een lagere premie.

Alle maatschappijen passen één of ander systeem toe of een combinatie ervan, maar geen enkele maatschappij heeft eenzelfde systeem van een andere. De verschillen ter zake zijn echter niet spectaculair, maar voor velen zien het bos door de bomen niet meer…De hoogte van de jaarlijkse premie is één belangrijk iets, maar 10 of 20 euro verschil in premie mag u zeker niet laten leiden naar de keuze van uw autoverzekeraar !! Uw makelaar is hierbij de best geplaatste persoon om die keuze samen met u te maken.

Tip : een bonus-malus  00 of -2 levenslang is veel interessanter dan één of twee jokers, want bij één of twee schadegevallen in fout, kan je toch nog opgezegd worden door uw verzekeraar en dan beginnen pas de grote problemen ! 

En bent u de “sigaar” …