miniomnium

Wat is een mini omnium of kleine omnium? 

Een mini, of kleine, omnium dekt de schade aan je auto waar niemand aansprakelijk voor is. Dat kan gaan van stormschade, een barst in je voorruit tot een aanrijding met een wild dier. De mini omnium vult de verplichte BA autoverzekering aan, die enkel schade aan anderen dekt. 

Een mini omnium is niet verplicht. Het is een aanvullende verzekering op de verplichte BA autoverzekering. Dat betekent dat de bepalingen ervan niet wettelijk zijn vastgelegd. Elke autoverzekeraar definieert dus zelf de regels zonder weliswaar afbreuk te doen aan de regels van de algemene verzekeringswet. Het komt er dus op aan om bij een omniumverzekering duidelijk te omschrijven welke risico’s je wilt verzekeren. Die worden contractueel bepaald en als bijlage in je verplichte BA autoverzekering opgenomen. 

Wat dekt een mini omnium? 

Een mini omnium omvat naast de aansprakelijkheidsverzekering de volgende waarborgen: brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten & aanrijding met dieren. 

Deze waarborgen kunnen individueel toegevoegd worden aan jouw BA autoverzekering. Veel maatschappijen gaan echter de waarborgen als pakketvorm aanbieden onder de naam omniumverzekering. 

Wat is het verschil met een full omnium? 

De mini omnium of kleine omnium heeft dezelfde waarborgen als de full omnium of grote omnium, maar niet de aanvullende waarborg eigen schade. Dat wil zeggen dat je ook verzekerd bent voor de materiële schade aan je wagen door eigen (onopzettelijk) toedoen zoals tegen een voorwerp of een geparkeerde wagen aanbotsen. 

Ga zeker de waarborgen van de verzekeraars na. Die kunnen vaak interessante verschillen tussen verzekeraars blootleggen. De ene kan zo ook de opties van je wagen dekken, de kosten voor het takelen, herstellen en stallen van de wagen terugbetaald enzovoort, terwijl dat bij een ander niet het geval is.  

 

Wanneer kies ik voor een mini omnium? 

De mini omnium of kleine omnium is bedoeld voor wagens die al enkele jaren oud zijn of voor tweedehandsvoertuigen. Je sluit beter een mini omnium af wanneer je auto door zijn leeftijd niet voldoende waard is om full omnium te verzekeren. 

Franchise 

In de premie van een omniumverzekering is vaak een vrijstelling of franchise opgenomen. Dat is een bedrag dat je voor eigen rekening neemt. Als je dus recht hebt op uitbetaling bij schade, dan betaal je die soms zelf, en de rest wordt door de verzekering betaald.  

Opgelet: een franchise is enkel van toepassing bij de waarborg eigen schade. Dat betekent dat een franchise nooit moet worden betaald bij een mini omnium. De franchise mag trouwens ook enkel op die waarborg worden toegepast. Op alle andere waarborgen mag geen franchise toegepast worden. 

Wat wordt vergoed bij schade? 

Het bedrag van de vergoeding is afhankelijk van hetgeen in de verzekering is vastgelegd. Belangrijk daarbij is om te weten wat het verschil is tussen herstelbare schade en niet-herstelbare schade (of totaal verlies). 

Herstelbare schade 

De schadevergoeding zal in dit geval overeenstemmen met het factuurbedrag. 

Niet-herstelbare schade 

Maatschappijen hanteren in het geval van niet-herstelbare schade (totaal verlies) verschillende manieren om een schadevergoeding te bepalen: 

  • Aangenomen waarde. In dit geval is het bedrag overeengekomen met de verzekeraar bij het afsluiten van de omniumverzekering. Zo kun je bijvoorbeeld in de polis laten opnemen dat je auto het eerste jaar van gebruik geen waarde verliest. Als je in dat jaar een ongeval hebt en je auto is naar de vaantjes, dan krijg je het volledige bedrag van de auto terug. Verzekeren voor aangenomen waarde kan alleen voor auto’s jonger dan 5 jaar. 

  • Werkelijk waarde. In dit geval gaat het om de waarde van jouw wagen vóór het ongeval. De schadevergoeding die je ontvangt, is het bedrag dat door de expert werd bepaald.