Tot dusver waren oldtimers met een O-kentekenplaat vrijgesteld van periodieke keuring en moesten ze enkel bij inschrijving gekeurd worden. Auto’s ouder dan 50 jaar zullen voortaan om de vijf jaar gekeurd moeten worden, auto’s van 30 tot 50 jaar tweejaarlijks en auto’s tussen 25 en 30 jaar ieder jaar. De keuring zal aangepast worden aan de leeftijd van de auto. De gewone tarieven voor autokeuring zullen van toepassing zijn.

In Wallonië en Brussel moeten oldtimers voorlopig nog enkel gekeurd worden bij inschrijving, maar ook daar wordt gewerkt aan een wijziging van het systeem.

De oldtimerkeuring zal verschillend zijn naar gelang de normen van het voertuig. Eenvoudig gesteld: hoe ouder de auto, hoe minder strikt de keuring. Bij de oudste voertuigen zal de controle onder meer bestaan uit nazicht van remmen, stuurinrichting, verlichting, banden, roestvorming, chassis, brandstoftank, vloeistoflekkage en rookontwikkeling. De meest recente voertuigen zouden ook aan een emissietest onderworpen kunnen worden, afhankelijk van de norm waaraan ze destijds moesten voldoen.

De huidige reeks gebruiksbeperkingen voor oldtimers blijft behouden. Zo mogen ze onder andere niet gebruikt worden voor commercieel of professioneel gebruik, voor woon-werkverkeer of woon-schoolverkeer, voor bezoldigd vervoer of als werktuig.

bron: https://www.nieuwsblad.be/