rechtsbijstand

 

Wat is de optionele waarborg: rechtsbijstand auto?

Een rechtsbijstandsverzekering auto is een aanvullende verzekering op jouw verplichte BA autoverzekering. Ze biedt je administratieve en juridische hulp bij geschillen naar aanleiding van een schadegeval of verkeersovertreding.

Wanneer komt een rechtsbijstand auto tussen?

Je kan beroep doen op de rechtsbijstandsverzekering auto in de volgende situaties:

  • Strafrechtelijke verdediging. De rechtsbijstandsverzekeraar verdedigt jou indien je een ongeval hebt veroorzaakt, een verkeersovertreding hebt begaan en een boete of straf riskeert

  • Slachtofferverhaal. De rechtsbijstandsverzekeraar verdedigt je als slachtoffer van een ongeval. Je vraagt daarbij naar een schadevergoeding van de tegenpartij
  • Contractuele geschillen. Denk bijvoorbeeld aan een geschil met een garagist
  • Administratieve geschillen. Denk bijvoorbeeld aan een geschil met de overheid in verband met de inschrijving of keuring van jouw auto

De rechtsbijstandsverzekering betaalt de gerechtskosten en het ereloon van jouw advocaat. Die kosten moet voldoende groot zijn vooraleer de verzekeraar tussenkomt. Daarnaast voorziet men ook een maximum voor de gerechtskosten en erelonen.

Wanneer komt een rechtsbijstand auto niet tussen?

  • Boetes
  • Ademtest of bloedanalyse
  • Vervolging rijden onder invloed
  • Opzettelijk valse of onvolledige verklaringen over het schadegeval

Check zeker alle voorwaarden van jouw rechtsbijstandsverzekering auto zodat je op de hoogte bent van alle dekkingen en uitsluitingen van het contract.

Is een rechtsbijstand auto verplicht?

Een rechtsbijstandsverzekering auto is niet verplicht, maar wel nuttig. Je kan bij jouw rechtsbijstandverzekeraar in eerste plaats terecht voor vrijblijvende informatie in te winnen. Indien erna nog verdere stappen dienen ondernomen te worden, kan jouw verzekeraar jou daarin begeleiden. Hij handelt steeds volgens jouw belangen en laat je bovendien genieten van een financiële bescherming.