De meeste negatieve verhalen over de verzekeringssector dateren uit een periode toen de sector nog niet de huidige professionaliteit had bereikt. Maar de perceptie is helaas gebleven. Het verzekeringswezen wordt echter niet alleen strikt geregeld door Europese en nationale wetgeving, er is ook een onafhankelijke Ombudsman van de Verzekeringen actief, die zich om klachten van consumenten bekommert.

 

Franchisebedrag
Verzekeringen zijn in principe niet ontwikkeld om de allerkleinste schade te vergoeden. Daarom bevatten de meeste polissen een franchisebedrag: schade onder een bepaald bedrag wordt niet vergoed. Maar de meeste schadedossiers worden vlot uitbetaald. Bij verzekeraar Corona Direct gaat het om 95% van alle dossiers. Ook de betaaltermijnen zijn tegenwoordig vrij kort, de schadevergoeding staat dikwijls al op de rekening voor je de hersteller moet betalen. Maar meestal stuurt die zijn factuur rechtstreeks naar de verzekeraar. Langere betaaltermijnen komen vooral voor bij auto-ongevallen met buitenlandse tegenpartijen en bij juridisch betwiste dossiers.
 
Ombudsman
De Ombudsman van de Verzekeringen publiceert elk jaar een jaarverslag. Daarin kan je niet alleen de evolutie van de sector volgen, maar krijg je ook een goed beeld van het type problemen dat zich voordoet. Zo komen er almaar minder klachten over verzekeringsmaatschappijen, terwijl die over tussenpersonen lichtjes toenemen. Ook ontvangt de Ombudsman niet alleen klachten, maar ook vragen om informatie. Veel vragen betreffen trouwens niet de verzekeringsmaatschappijen, maar de (fiscale maatregelen van de) overheid, vooral bij levensverzekeringen. De aanbevelingen van de ombudsman zijn dan ook niet altijd gericht aan de verzekeraars, maar ook aan de wetgever.

Jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen en andere info: www.ombudsman.as