U sloot een omniumverzekering af voor uw auto? Dan hebt u vast de term ‘vrijstelling’ (of ‘franchise’) horen vallen. Maar wat is een vrijstelling? Waarom passen verzekeringsmaatschappijen die toe? En hoe wordt een vrijstelling berekend? U leest het in dit artikel.

In sommige autoverzekeringen zijn niet alle kosten na een schadegeval gedekt. De kosten die niet door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed, zijn dan ten laste van de verzekerde. Het bedrag dat u zelf moet betalen, noemen we de vrijstelling (of ook wel franchise). Hoeveel uw vrijstelling precies bedraagt, wordt bepaald bij het afsluiten van uw contract. Bij een schadegeval in fout moet u dit deel van de schade dus uit eigen zak betalen. Is iemand anders in fout ? Dan moet u geen vrijstelling betalen. En bovendien worden de herstellingskosten van uw voertuig volledig terugbetaald door de tegenpartij. 

Waarom een vrijstelling in een verzekeringscontract ?

De vrijstelling in een autoverzekering is in de eerste plaats bedoeld om bestuurders te responsabiliseren en aan te moedigen om veilig en voorzichtig te rijden. Door de risico’s met haar verzekerden te delen, kan een verzekeringsmaatschappij de premie laten zakken. En als tegenprestatie aanvaarden de klanten zelf een bepaalde som te betalen bij een schadegeval in fout. 

De vrijstelling is meestal van toepassing op de omniumverzekering

De vrijstelling kan betrekking hebben op een of meer waarborgen van een contract. Doorgaans is er geen vrijstelling in de BA Auto. Meestal wordt ze wel toegepast op de omniumverzekering, en dan meer specifiek op de waarborg materiële schade. Afhankelijk van de contracten kan het bedrag van de vrijstelling auto tot tweemaal zo hoog zijn. Vergelijk daarom uw prijsoffertes goed en kies een autoverzekering waarmee u na een schadegeval in fout niet met al te hoge kosten wordt opgezadeld.

Hoe wordt de vrijstelling van uw autoverzekering berekend?

Er zijn vier soorten vrijstellingen die verzekeraars kunnen toepassen:

  1. Forfaitaire vrijstelling

Deze vrijstelling werkt volgens een vast bedrag dat u bepaalt wanneer u uw verzekeringscontract afsluit. Als u een schadedossier indient, dan zal de vrijstelling gelijk zijn aan dat bedrag. 

Bijvoorbeeld: u hebt een autoverzekering met een vrijstelling van 300 euro. U veroorzaakt een ongeval en hebt schade aan uw voertuig. De herstelkosten worden geraamd op 1.000 euro. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u in dat geval slechts 700 euro, want u moet zelf ook een deel van de kosten betalen: de forfaitaire vrijstelling van 300 euro.

  1. Vrijstelling volgens een vast percentage

In deze formule is uw vrijstelling gelijk aan een bepaald percentage van de verzekerde waarde van uw voertuig (opties en accessoires inbegrepen maar exclusief btw). Dit is het percentage dat u uit eigen zak zal moet betalen. Op voorhand weet u dus niet hoeveel u precies zelf moet betalen, want dat hangt af van de schade aan uw voertuig. 

Bijvoorbeeld: uw contract voorziet in een vrijstelling van 2,5% en de waarde van uw auto werd vastgelegd op 10.000 euro. Bij een gedekte schade in het kader van de waarborg materiële schade van uw omniumverzekering moet u dus zelf 250 euro betalen. Het saldo van de herstelkosten wordt door uw verzekeringsmaatschappij ten laste genomen.

3. Engelse vrijstelling (of vrijstelling per meeteenheid)


Deze formule voorziet in een vergoedingsdrempel die gelijk is aan een vast bedrag of aan een percentage van de verzekerde waarde van uw voertuig. Bij een autoverzekering krijgt u dan alle schade terugbetaald als de geraamde herstelkosten deze minimumdrempel overschrijden. Is het bedrag van uw schade echter gelijk aan of kleiner dan het bedrag van de Engelse vrijstelling, dan zijn de herstellingskosten voor uw rekening.

Bijvoorbeeld: als uw Engelse vrijstelling 300 euro bedraagt en de schade op 600 euro wordt geschat, dan krijgt u 600 euro terugbetaald. Maar als de herstelkosten slechts 150 euro bedragen, dan moet u ze uit eigen zak betalen.

4. Vrijstelling van 0 euro

Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden een vrijstelling van 0 euro aan op hun omniumverzekering. Bij ongeval of schade moet de verzekerde dan geen extra kosten betalen. Zijn vrijstelling wordt teruggebracht tot 0 euro. Aan deze formule zijn doorgaans bepaalde voorwaarden verbonden, zoals de verplichting om uw voertuig te laten herstellen bij een door de verzekeraar erkende garage. 

 

bron: https://www.vivium.be/nl/-/wat-is-de-vrijstelling-in-een-autoverzekering-