Bij een verkeersongeval gelden een aantal wettelijke bepalingen om te bepalen wie in fout is. Zo geldt er veelal een voorrang van rechts en moet wie een maneuver doet (bijvoorbeeld een parkeerplaats verlaten) voorrang verlenen. Maar hoe zit dat als je een ongeval hebt op een parking?

Iedereen mag er parkeren

Als de parking toegankelijk is voor iedereen, dan spelen dezelfde regels als bij een ongeval op een gewone openbare weg. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een ongeval hebt op de parking van een grootwarenhuis, een bioscoop en diens meer. Het is daarbij zelfs niet van belang of de parking in kwestie al dan niet privé-eigendom van iemand is.

Een privé parking

Gebeurt het ongeval integendeel op een parking waar niet iedereen mag parkeren (zo bijvoorbeeld de parking van een bedrijf die enkel door het personeel van dat bedrijf mag worden gebruikt), dan is het verkeersreglement niet van toepassing. De eigenaar van de parking kan daar zelf voorrangsborden plaatsen. Leef je die niet na en veroorzaak je daardoor een ongeval, dan ben je daarvoor aansprakelijk.

Werd er geen signalisatie aangebracht dan wordt bij een discussie over de aansprakelijkheid voor een ongeval vaak het criterium van een normale, voorzichtige bestuurder gebruikt. In de meeste gevallen past de rechter daarbij de voorrangsregel van rechts toe. 

 

bron: https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/rechten/wie-is-aansprakelijk-als-je-een-ongeval-hebt-op-een-parking/article-normal-644565.html