Als eigenaar van een gebouw of als huurder van een gebouw (dan bent u toch de eigenaar van uw inboedel), is het ten zeerste aanbevolen om uw vermogen te beschermen tegen een ongeluk of de grillen van de natuur.

Een brandpolis dekt immers veel meer dan alleen brand, maar ook aanverwante gevaren zoals elektriciteitsschade, waterschade, storm en hagel, glasbreuk, natuurrampen zoals overstroming, diefstal, ja zelfs uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw tegenover medebewoners of buren.

Weet dat u met vuur speelt (zeer toepasselijk), indien u niet beschikt over een brandverzekering. U vraagt zich misschien af voor welk kapitaal u zich dan moet verzekeren om er zeker van te zijn dat u niet onderverzekerd bent.

Als eigenaar moet u de herbouwwaarde van uw gebouw verzekeren, als huurder moet u de werkelijke waarde (rekening houdende met slijtage) verzekeren en voor uw inboedel moet u  in vervangingswaarde van de verloren goederen.

Een verzekering in ‘eerste risico’, zal u altijd de totaliteit van de opgelopen schade vergoeden met een beperking tot het verzekerde bedrag gebouw of inboedel, de evenredigheidsregel zal dus niet kunnen ingeroepen worden. (de evenredigheidsregel betekent dat de schadevergoeding wordt verminderd als de mate waarin u onderverzekerd bent)

Gouden raad : bepaal de te verzekeren waarde van het gebouw correct en maak gebruik van een raster of berekeningsschema van de verzekeringsmaatschappij. Vergeet nooit of te nimmer om na belangrijke verbouwingen of aanpassingen de verzekerde waarde aan te passen.

Bij een schadegeval wenst u een correcte schadevergoeding, weet dat de eindverantwoordelijkheid bij uzelf ligt, uw verzekeringsmakelaar zal zich echter ten volle voor u inzetten om teleurstellingen te voorkomen.