huurdersaansprakelijkheid

 

Bij een schadegeval dat ontstaat in een pand of het gedeelte van dit pand (bijvoorbeeld de garage) dat u huurt, is er volgens het burgerlijk wetboek altijd het vermoeden dat u als huurder in de fout bent gegaan. De schade aan de eigenaar, mogelijk andere huurders/gebruikers en buren kan men dus op u verhalen.

Wellicht bent u door uw huurovereenkomst te ondertekenen verplicht om een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en andere gevaren zoals waterschade, glasbreuk …  Dit is zeker geen overbodige luxe want deze risico’s vallen in geen geval onder de dekking van een familiale of gezinsverzekering. Ingeval u niet kunt aantonen dat de schade niet aan u te wijten is, zult u verantwoordelijk worden gesteld voor de schade aan de eigenaar, eventueel andere huurders, buren en zelfs voor de schade aan uw eigen inboedel.

Zelfs als de eigenaar u vertelt dat er in zijn eigen brandpolis een clausule ‘afstand van verhaal’  is opgenomen (dat wil zeggen dat de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar zich niet tegen u zal keren na het vergoeden van de schade aan de eigenaar die door zijn polis gedekt is), dan nog loopt u als huurder aanzienlijke risico’s. U blijft bij een schadegeval aansprakelijk voor de schade aan derden (andere huurders, eigenaars of buren) en zelf voor de schade aan uw persoonlijke goederen.

Enkel uw eigen huurdersaansprakelijkheidsverzekering zal u kunnen helpen, weet dat er zelfs een diefstalverzekering in kan voorzien worden.

Tip: contacteer uw verzekeringsmakelaar, die samen met u de beste oplossing voor deze problematiek zal zoeken en ook het best geplaatst is om de waarde van uw eigen bezittingen te schatten, want u zal er al van verbaasd zijn welk bedrag dit vertegenwoordigt.