Het regelmatig onderhoud van uw verwarming is verplicht voor particulieren en bedrijven.

 • Particulieren

  U bent verplicht om uw schoorsteen regelmatig te laten reinigen evenals uw verwarmingsinstallatie te laten nazien door een erkend technicus. Dit biedt enkel maar voordelen als besparing op uw brandstofverbruik, het vermijden van sinisters (schoorsteenbrand, CO-vergiftiging…) en u handelt als ‘een goede huisvader’ zoals verondersteld door uw brandverzekering.

  Volgens de Vlaamse wetgeving dient u uw gasketel tweejaarlijks te laten onderhouden, voor een stookolieketel is dit zelfs jaarlijks, u ontvangt dan van de technicus een attest van uitvoering.
   
 • Bedrijven

  De Vlaamse regelgeving verplicht een audit waarvan de frequentie afhankelijk is van het vermogen van uw verwarmingsinstallatie, dit kunt u aflezen op het kenplaatje van uw ketel.

  Een ketel met een vermogen van meer dan 100KW vereist een tweejaarlijkse audit ingeval vloeibare brandstof of vierjaarlijks ingeval gasvormige brandstof en vijfjaarlijks ingeval vaste brandstof. In sommige sectoren zoals horeca, zal uw brandverzekeringspolis deze verplichting wellicht expliciet vermelden.

Zowel als particulier of als bedrijf hebt u er belang bij om te handelen als ‘een goede huisvader om problemen met de overheid en uw brandverzekering te vermijden. Het is dus ook aangewezen om uw brandverzekeringspolis na te zien op deze verplichtingen.

Uw verzekeringsmakelaar zal u hierbij best de nodige uitleg en advies kunnen geven.