Het reportagemagazine Pano (één) toonde hoe in Vlaanderen honderden huizen scheuren en barsten vertonen omdat de klei- of leemgrond waarop ze staan, inkrimpt. Dat is het gevolg van de droger wordende bodem. Verschillende mensen getuigden hoe hun brandverzekering de geleden schade niet wil dekken.

'Ik heb daarover contact opgenomen met koepelorganisatie Assuralia en op 4 januari zaten we voor het eerst samen, om naar een oplossing te zoeken', reageert staatssecretaris De Bleeker donderdag. Volgens haar gaat de rechtspraak ter zake 'alle richtingen' uit en moet de zaak uitgeklaard worden.

Natuurrampen moeten sinds 2006 verplicht opgenomen worden in de brandverzekeringen die dekking verlenen voor eenvoudige risico's, maar een inkrimping van de bodem wordt doorgaans niet geïnterpreteerd als een grondverzakking of -verschuiving, die in de polissen beschreven staan.

Regionale bevoegdheid

'We moeten dan ook kijken of de wet moeten worden aangepast', zegt De Bleeker. Ze ziet twee mogelijke oplossingen: ofwel wordt bodeminkrimping verplicht in elke polis opgenomen, met als gevolg dat de premie voor iedereen hoger zal worden, ofwel worden de bodemproblemen gedetailleerd in kaart gebracht en kan vervolgens op basis van die kaarten gekeken worden waar bijpremies moeten worden genomen. 'Maar het opstellen van die kaarten is een regionale bevoegdheid, dus we zullen moeten samenwerken', legt De Bleeker uit.

Ze oppert ook de mogelijkheid om in de getroffen regio's de bouwvoorschriften aan te passen. 'Ik hoop voor de zomer een oplossing te vinden, want met elke droge zomer gaat het probleem niet bepaalde kleiner worden', besluit De Bleeker.

bron: https://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/verzekeren/schade-aan-huizen-door-droogte-premie-brandverzekering-moet-betaalbaar-blijven/article-news-1710825.html

 

Bereken hier je brandverzekering