Minimumvoorwaarden voor fiscaal voordeel

Om vanaf 1 september 2019 recht te geven op een fiscaal voordeel moet een rechtsbijstandsverzekering voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden opgelegd door de overheid aan de verzekeringsmaatschappijen. Ze moeten enkele minimumbedragen garanderen als een persoon zo'n polis aangaat. In de praktijk zul je merken dat veel maatschappijen hun waarborg hoger ligt dan het wettelijke minimum, maar we geven het toch even mee. Een samenvatting van verschillende minimumwaarborgen:

  • minstens 13 000 euro per geschil in burgerzaken
  • minstens 13 500 euro per geschil voor strafzaken
  • minstens 3375 euro voor geschillen rond een echtscheiding of wettelijke samenwoning 
  • minstens 6750 euro voor contractuele bouwgeschillen 

We geven je graag enkele voorbeelden mee. Als je een polis afsluit die bovenstaande minimumwaarborgen dekt zul je volgende bedragen terug krijgen.

Je verschijnt voor de vrederechter voor een verschil met je buurman. Je vraagt bijstand van een advocaat en die presenteert je een rekening van 1000 euro. Je zal dat bedrag achteraf volledig terugvorderen aangezien het onder de waarborg van 13 000 euro ligt.

Je hebt een contractueel bouwverschil met de aannemer die je huis bouwde. Het proces sleept een tijdje aan en je advocaat presenteert je een rekening van 7500 euro. Daarvan krijg je 6750 euro terug als je een polis hebt met minimumwaarborg.

maximum bedrag voor belastingvermindering

Maar ook het bedrag waarvoor je belastingvermindering krijgt, wordt beperkt tot 310 euro (geïndexeerd) per jaar. Zijn fiscaal voordeel bedraagt 40% van dat bedrag. De maximale belastingvermindering voor het aanslagjaar 2020 is dus 124 euro. Als je dus een polis afsluit van 500 euro, zal je slechts 124 euro belastingsvermindering krijgen. 

 

Wachttijd 

Na het afsluiten van de verzerkering is een wachttijd voorzien voor je van deze polis gebruik kunt maken. Voor het merendeel bedraagt die wachttijd een jaar, voor echtscheidingsgeschillen is de maximale wachttijd drie jaar, voor bouwgeschillen vijf jaar. Als een klant van verzekeraar verandert, dan wordt rekening gehouden met de wachttijd die al is verstreken.

 

Er zijn momenteel 3 verzekeraars die een product die voldoet aan de minimumvoorwaarden hebben gecommercialiseerd:

  1. Consumentenpolis Benefisc of Conflictenpolis Benefisc van de maatschappij D.A.S.
  2. Safety ALL IN Life van de maatschappij Arces
  3. Polis Privéleven van de maatschappij Euromex

Meer info vind je via onze knop consumentenpolis rechtsbijstand