Hieronder een opsomming van enkele voorbeelden wanneer je een consumentenpolis rechtsbijstand goed kan gebruiken:

 • Bijstand na een medische fout of ongeval: de tandarts doet een extractie van een tand, maar het resultaat is allesbehalve en de pijn is niet te dragen
 • Bescherming tegen de financiële insolventie van derden: de hond van de buren bedreigt uw paard die zich in paniek kwetst. De eigenaar van hond is verantwoordelijk maar is niet verzekerd en is insolvabel. De rechtsbijstand verzekeraar vergoedt u!
 • Verdediging van de belangen bij contractuele geschillen: conflict met een reisbureau, Electrabel voert een overdreven factuur die u formeel wil contesteren, de zonnepanelen zijn niet goed geïnstalleerd en de aannemer reageert niet meer.
 • Verdediging via bemiddeling en expertise bij bouwgeschillen: er sijpelt water in de nieuwe veranda maar de aannemer doet alsof zijn neus bloedt.
 • Verdediging bij een juridisch conflict met de fiscale autoriteiten over de beroepsinkomsten, kadastraal inkomen, de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke taksen.
 • Verdediging bij erf-, schenkings- en testamentenrecht: U voelt zich te kort gedaan bij de erfenis van uw moeder.
 • Verdediging bij problemen als huurder: aan het einde van de huurcontract weigert de eigenaar de waarborg vrij te maken.
 • Verdediging bij geschillen met de overheid en administratie: U verzet zich tegen de komst van een containerpark dicht bij uw woning uit angst voor geluidsoverlast.
 • Voor de eerste echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming en de eerste bemiddeling in familiezaken kan je rekenen op rechtsbijstand: na de scheiding ontstaat een probleem over het hoederecht en/of het alimentatiegeld. De eerste familiale bemiddeling is op kosten van de verzekeraar.
 • Verdediging bij persoonlijke of familie conflicten bij adoptie, naamswijziging, ontkenning vaderschap: U wenst te veranderen van voornaam maar de ambtenaar weigert.
 • Verdediging bij geschillen over de arbeidsovereenkomst en de wetgeving op sociale zekerheid: het bedrag van uw opzegvergoeding komt niet overeen met de wettelijke normen.