Wat zijn de voordelen van een onafhankelijke rechtsbijstand:

  1. Een apart afgesloten polis rechtsbijstand biedt u veel ruimere dekkingen en hogere waarborgen dan een dekking die gewoon toegevoegd wordt bij uw polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.
  2. Omdat een ruime dekking rechtsbijstand hebben nu nog belangrijker geworden is, nu de BTW-vrijstelling voor advocaten sinds 1 januari 2014 is weggevallen. Op eigen kosten een advocaat moeten raadplegen is dus ineens nog 21 % duurder geworden dan het vooraf al was …
  3. Omdat uw juridische belangen dan worden verdedigd door ervaren specialisten die alleen op dit soort dossiers werken.
  4. Er zijn geen belangenconflicten mogelijk! De rechtsbijstand is té belangrijk om het toeval of willekeur enige kans te geven. 

Enkele voorbeelden van mogelijke belangenconflicten:

  • Dat kan al het geval zijn wanneer uw dekking rechtsbijstand zou afgesloten zijn bij dezelfde verzekeraar als deze die de burgerlijke aansprakelijkheid van de aansprakelijke dekt. Bij een discussie heeft deze verzekeraar er dan alle belang bij om de kant te kiezen van diegene die het minste schade heeft.    En hij heeft er sowieso belang bij om die schadevergoeding zo laag mogelijk te houden.
  • Er kan ook discussie ontstaan met uw eigen BA-verzekering. Dat kan gaan over de interpretatie van hun polisvoorwaarden, de grootte van de te ontvangen vergoeding, omtrent de verantwoordelijkheid voor het schadegeval, verhaalrecht bijvoorbeeld ingeval van dronkenschap, etc.

Om al deze redenen is het aan te raden om voor een aparte en onafhankelijke rechtsbijstand te kiezen. Met een onafhankelijke verzekering rechtsbijstand kunnen wij uw juridische belangen tenvolle verdedigen in een steeds complexer wordende samenleving.

Aarzel dus zeker niet om ons informatie te vragen omtrent uw beste dekking RECHTSBIJSTAND.