Op een mooie zomerdag wil je in je tuin genieten van de rust en de zon. Plots staat je buurman, zonder aan te bellen, voor je. Hij is op zoek naar het badmintonpluimpje dat in jouw tuin zou zijn beland. Hij loopt zomaar je tuin in. ​

Als we sommige artikels in de pers mogen geloven, kan dit zomaar en ben je dus best constant op je hoede. De realiteit is genuanceerder.

Alhoewel niet wettelijk vastgelegd, blijven de (ongeschreven) regels van fatsoen en redelijkheid vanzelfsprekend gelden. Zo verwittig je normaal gezien eerst of je belt eerst aan. Je loopt niet ineens door naar de tuin. Dit is ook hoe de wetgever het volgens ons bedoelt. Daarnaast moet het goed van de buurman per ongeluk in jouw tuin beland zijn en mag hij niet langer blijven dan noodzakelijk is. Zodra hij het pluimpje heeft, moet hij dus weer naar huis.

Als de buur zijn pluimpje, bal of huisdier komt vragen, moet je niet zomaar direct ‘ja’ zeggen. Je mag altijd voorstellen het pluimpje zelf te halen en het aan hem te geven. Je kan ook weigeren. Maar door de nieuwe wetgeving heeft de buurman wel het recht om toch zijn goed dat in jouw tuin terecht is gekomen terug te halen. Hij kan dus de politie bellen als je hem dat recht ontzegt. Ook als je niet thuis bent, mag de buur je tuin betreden.

Belangrijk is wel dat de buurman je tuin op een ‘niet-hinderlijke’ wijze betreedt. De omheining beschadigen om een badmintonpluimpje te halen, is dus niet oké. Als de buur je tuin niet in kan zonder schade aan te richten, dan moet hij wachten tot je thuis bent.

Indien de buur toch schade berokkent, dan moet hij de schade vergoeden of herstellen. Het feit dat hij in zijn recht was om je tuin te betreden, doet hier geen afbreuk aan. Natuurlijk moet je als eigenaar wel kunnen bewijzen dat het je buurman was die de schade heeft berokkend. Evident zal dat niet zijn.

En wat als de buur besluit zijn pluimpje te komen halen en je waakhond hem een lesje leert? Hier heeft de wetgever geen antwoord op. Als eigenaar van een hond ben je enerzijds aansprakelijk voor de schade die je hond veroorzaakt. Anderzijds zorgt een hond, net als een omheining, dat je tuin niet toegankelijk is en moet de buurman dus wachten op jouw thuiskomst. Een hele kluif voor de rechtspraak en rechtsleer.