Hier kun je direct online berekenen hoeveel de premie van uw familiale verzekering voor uw gezin kost.

  • Volledig vrijblijvende simulatie
  • Bereikbaar via telefoon en e-mail of op afspraak
  • Wij komen graag bij u langs en regelen een vlotte overstap

Er is een premiereductie van 50% op de jaarpremie gedurende het eerste verzekeringsjaar, ingeval van:

  • huwelijk of samenwonen, tot hoogstens één jaar na huwelijk of begin van samenwonen sinds het indienen van het verzekeringsvoorstel
  • geboorte van eerste kind van verzekeringnemer, tot hoogstens één jaar na de geboorte sinds het indienen van het verzekeringsvoorstel

De familiale verzekering, niet verplicht maar wel ten zeerste aangewezen, en wel daarom

De familiale of gezinsverzekering  of verzekering privéleven verzekert uw burgerlijke aansprakelijkheid bij schade aan een derde buiten contractuele verplichtingen (dit betekent dat de schade zich zuiver moet situeren in uw privé-leven).