Hier kun je direct online berekenen hoeveel de premie van uw familiale verzekering voor uw gezin kost.

  • Volledig vrijblijvende simulatie
  • Bereikbaar via telefoon en e-mail of op afspraak
  • Wij komen graag bij u langs en regelen een vlotte overstap

Er is een premiereductie van 50% op de jaarpremie gedurende het eerste verzekeringsjaar, ingeval van:

  • huwelijk of samenwonen, tot hoogstens één jaar na huwelijk of begin van samenwonen sinds het indienen van het verzekeringsvoorstel
  • geboorte van eerste kind van verzekeringnemer, tot hoogstens één jaar na de geboorte sinds het indienen van het verzekeringsvoorstel

Meer info over deze verzekering

Mijn telefoon is in het water gevallen: wat nu?

Plons! Plots is uw telefoon in het water gevallen! Wat moet u nu doen?
Werken die bekende trucjes echt wanneer uw smartphone in het water is gevallen?

Hou je stoep sneeuwvrij!

Sommigen kijken er al naar uit, anderen vinden die aangekondigde sneeuw maar niets. Wist je dat je verplicht bent om de stoep voor je woning sneeuw- en ijsvrij te maken? We geven je enkele tips en vertellen je wat je riskeert als je het niet doet.

Zijn uw verzekeringen nog afgestemd op uw leven nu?

Het lijkt logisch om bij een ingrijpende verandering zoals een huwelijk, samenwonen of relatiebreuk alle verzekeringen na te lopen. Te vaak gebeurt dit echter helemaal niet.  Zo kan het gebeuren dat iemand minder goed verzekerd is dan men dacht. Het tegenovergestelde geval van onnodige oververzekering komt ook vaak voor bij een verandering.

De familiale verzekering, niet verplicht maar wel ten zeerste aangewezen, en wel daarom

De familiale of gezinsverzekering  of verzekering privéleven verzekert uw burgerlijke aansprakelijkheid bij schade aan een derde buiten contractuele verplichtingen (dit betekent dat de schade zich zuiver moet situeren in uw privé-leven).